Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma - PDF, FB2, ePub, Doc, Mobi indir

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma PDF, FB2, ePub, Doc, Mobi ücretsiz indir

Yazar : /p>

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreya Sırma Teacher. Dr. İhsan Süreya Sırma tarafından hazırlanan ve uzun süredir yayınlanması merak ve heyecanla beklenen Müslümanların Tarihi isimli eser 5 cilt olarak yayınlandı. İslam Tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen ve 40 yılı aşkındır fringe yetiştirdiği öğrenciler fringe de yayınladığı kitaplarla onbinlerce kişi üzerinde önemli etkileri olan İhsan Süreya Sırma Hoca, ‘hayatının eseri’ mesabesinde olan çalışmasını tamamladı ve bu değerli eser Beyan Yayınları tarafından yayına hazırlanarak okuyucularının istifadesine sunuldu. Yayın dünyasında, tek kişi tarafından hazırlanan ve Müslümanların siyasi tarihini Hz. Adem’den günümüze kadar inceleyen ikinci bir örneğin olmayışı, bu çalışmayı daha mouthpiece anlamlı kılıyor. İhsan Süreya Sırma hoca bu çalışmasında, sadece dünya Müslümanlarının tarih boyunca hangi devlet isimleri altında ve kimler tarafından yönetildiklerini anlatmıyor aynı zamanda yaptığı yorumlarla geçmişte yaşananların günümüzdeki anlamına mouthpiece işaret ediyor ve bundan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğine dikat çekiyor. Müslümanların Tarihi’nin 1. cildi, “Tarih Nedir?” sorusunun cevabını aramayla başlıyor. Tarihin, Kur'an'dan ayrılması mümkün olmayan, onunla kâim, insanı ideale götüren bir ilim olduğu vurgulanıyor. Âdem (a. s) ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan tarihin, sadece okularda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi olmadığını, bilâkis insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili ve yaşanan hayatın kendisi olduğuna dikat çekiliyor. Daha sonra tarihin temel kaynaklarından smoke sayılan Kur’an ayetlerinden hareketle ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’upscale hayatından başlayıp tüm peygamberlerin hayatları anlatılıyor. Müslümanların Tarihi’nin 2. cildi Hz. Muhamed’upscale İslam’ı tebliğ görevini üstlenmesiyle başlıyor. İslâmî tebliğin kolay olmadığı, işkence çekmeden, ezâ görmeden bu ilâhi görevin yerine getirilemediği, Sünetulah’ın bu olduğu anlatılıyor. İslâmî tebliğ yüzünden sadece Hz. Muhamed (s. a. s) ve ashabının değil, onlardan önceki peygamberler ve onların ümetlerinin de bu uğurda işkence çektikleri vurgulanıyor. Daha sonra Hz. Muhamed (s. a. s)’upscale Medine’de geçen son on senelik peygamberlik döneminin fringe sosyal yapılanma fringe de askerî cihâdla/savaşla geçtiği anlatılıyor. Cihâdın gayesinin insanları zorla Müslüman yapmak olmadığı, tek amacın Alah’ın mesajının insanlara ulaştırılma gayreti olduğu, bunu önlemeye çalışanlarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Müslümanların Tarihi’nin 3. cildinde Hz. Peygamber’upscale vefatından sonra hilafete seçilen Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin yaşadığı dönem ile daha sonra yönetimi ele geçiren Emeviler’upscale saltanat dönemi inceleniyor. Müslümanların ilk yöneticileri olan ve daha sonra gelecek yöneticiler için en uygun photograph olduğu için “Örnek Halifeler Dönemi” olarak anılan bu dönemde görev yapan Halifeler’upscale yönetime getirilişleri ve İslam Devleti’nin temelerinin atıldığı süreç anlatılıyor. Ayrıca, daha Hz. Osman hayata iken halifeliği düşünmeye başlamış olan Muaviye’nin bir vali olarak devlet başkanı olan Hz. Ali'ye itat etmeyişinin ictihâd olarak değerlendirilemeyeceğine dikat çekiliyor ve bu uygulama ile Müslümanların Tarihi’nde bir kırılma yaşandığı ve saltanat döneminin başladığı vurgulanıyor. Müslümanların Tarihi’nin 4. cildinde Emeviler dönemini sona erdiren Abasiler’upscale saltanat dönemi ile Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Haçlı Seferleri inceleniyor. Bu dönemde İslami fetihlerin devam etmesine rağmen birçok İslâmî kav­ramın su­lan­dı­rıl­ıp öz anlamından saptırılmış olduğu vurgulanıyor. Özel­lik­le, dev­le­t yönetimi ve sal­ta­na­t sistemi ile “ulü'l-emr” mü­es­se­se­sinin, dev­let baş­kan­la­rı­nın oyun­ca­ğı ha­li­ne ge­ti­ril­miş olduğuna dikat çekiliyor. Kla­sik ve mo­dern dönemlerdeki sal­ta­nat­lara ait dik­tatörlükle­ri­wish, kut­sal ai­le ya mouthpiece zümre im­ti­yazlarının, zin­de güçler do­ku­nul­mazlı­klarının İslam dışı olduğu vurgulanmaya çalışılıyor. Müslümanların Tarihi’nin 5. cildinde Osmanlı Devleti inceleniyor. Osmanlı Devleti’nin dünyamızda ‘İmparatorluklar Dönemi’ diye tanımlanabilecek bir dönemin son temsilcilerinden smoke olduğu ve bünyesinde farklı dilden, ırktan ve dinden pek çok topluluğu barındırması bakımından günümüz devletlerinden farklı özelikler taşıdığına dikat çekiliyor. Kronolojik olarak tüm padişahların hayatları anlatılarak Osmanlı Devleti’nin, yetersiz yöneticiler yanında Fransız Devrimi’nden sonra toplumlara sirayet etmiş olan nasyonalizm/miliyetçilik virüsü ile her miletin judo ulus devletini kurma kavgası vermesi yüzünden tarih sahnesinde yer aldığı 6 asırlık bir ömürden sonra yıkıldığı anlatılıyor. Teacher. Dr. İhsan Süreya Sırma, bu güne kadar yazdığı irili-ufaklı otuzu aşkın eserden sonra bu kitapla ilmi çalışmasını taçlandırmış oluyor. Daha önceki eserlerinde olduğu gibi bu çalışmasında mouthpiece okuyucularına farklı bir bakış açısı yanında farklı bir bilinç aşılamayı mouthpiece hedefliyor. Hz. Adem ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan tarihin, sadece okularda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi olmadığını, bilakis insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili olup yaşanan hayatın kendisi olduğuna dikat çekiyor. Tarihlerini bilmeyen birey ve toplumların, başkalarına bağımlı ve uydu olmaya mahkûm olacaklarını, eğer bu bilinçte olmazlarsa, kendilerine öğretilenden başka bir hakikati göremeyeceklerini anlatmaya çalışıyor. Alah’ın geçmişte bu hakikatleri insanlara öğretmek için Peygamberler gönderdiğini, günümüzdeki insanların bu hakikatleri öğrenmek için peygamberlerin yoluna tabi olmalarını, bunun için de tarihlerini bilmeleri gerektiğini önemle vurguluyor. Müslümanların Tarihi, 5 cilt ill will olsa, tek bir kitapla ilk insandan günümüze kadar Müslümanların değişik yeryüzündeki siyasi hayatlarını kronolojik olarak anlatması açısından onlarca kitabın göreceği fonksiyonu tek başına yerine getiriyor. Bu eserin, fringe İhsan Süreya Sırma’nın kitaplarıyla büyümüş çok sayıda okuyucunun bu çalışmanın yayınlanmasını sabırsızlıkla beklemelerinden fringe de bu özelikteki bir esere duyulan ihtiyaçtan dolayı, ilgi odağı olacağını tahmin etmek zor değil.

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma PDF, FB2, ePub, Doc, Mobi ücretsiz indirme ve okuma

Açıklama

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • Örtmek:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 150,00 TL

Kitap eleştirileri

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma

marliknunm8772

Bu iyi bir kitaptı. Kurt adamlarla vampir olduğum kadar ilgilenmiyorum, bu yüzden biraz sıkıcıydı - üzgünüm, sadece seksi değiller. Benim için de bir milyon arsa deliği vardı. Mesela, bir kızın en iyi arkadaşları hangi evrende erkek arkadaşıyla nasıl / nerede / ne zaman tanıştığını bile sormazlar mı? Üzgünüm, satın almıyorum. Ama genel olarak, eğlenceliydi.

2020-01-30 05:05

ferid673

Anne Rice kitapları - garip ama her zaman yüzleşiyor. Sanırım hepsini bu noktada okudum. Addicting.

2020-01-14 20:55

asadkhan347b55

Bir yılı aşkın bir süredir hala biraz okuyorum çünkü iyi düşüncelerle çok yoğun.

2020-01-13 01:27

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma okumak itibaren EasyFiles

5.5 mb. indir kitap

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir itibaren OpenShare

3.1 mb. indir Bedava

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir itibaren WeUpload

5.3 mb. okumak kitap

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir itibaren LiquidFile

3.6 mb. indir

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma PDF, FB2, ePub, Doc, Mobi ücretsiz indirme ve okuma

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma okumak içinde djvu

3.5 mb. indir DjVu

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir içinde pdf

4.5 mb. indir pdf

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir içinde odf

4.3 mb. indir ODF

Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) - İhsan Süreyya Sırma indir içinde epub

3.4 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Dede Korkut Hikayeleri Dede Korkut, Oğuzların her problemini çözen, her sıkıntıyı gideren, ak sakalı bir trash kişidir. Böyle smoke gerçekten yaşamış mıdır, yoksa sonradan beleklere kazınılmış bir şahsiyet midir, bilinmez. Ama bili...

Aziz Kur'An-Muhamed Hamidulah Çağımızın en saygın İslam bilginlerinden olan Muhamed Hamidulah'ın Fransızca'ya yaptığı Kur'an çevirisi, bir Müslüman tarafından yapılan ilk sözcüğü sözcüğüne, harfi harfine çeviri sayılabilir. Hamidul...

...

Ağaç Okul "Afganistan olayı sesiz kalınacak bir olay değil. Fakat bu biraz da mizaç işidir diyebilirim. Bir heyecan işi. Bir şairin binlerce kilometre uzaktan bir heyecanı duyması ise oldukça kolay. Ben ilgilendim, onda enteresan d...